Бадуев — нохчийн фамили. И фамили йолу нах:

  • Бадуев, Мовжди Сулейманович (1912—1967) - нохчийн артист, нохчийн театран бух биллинчарах цхьаъ, Х. Нурадилован цӀарах йолу Нохчийн пачхьалкхан драматически театран коьрта артистех цхьаъ, Нохч-ГӀалгӀайн АССР Халкъан артист;
  • Бадуев, Саид Сулейманович (1903—1943) - нохчийн йаздархо а, поэт а, нохчийн литература кхоьллиначарех цхьаъ.