3. Билгало
4. Хьосташ
5. Чулацам
6. Чаккхе
Тадар бух

Йазбина йаззам йа кхий хила мега оьшуш, масала уьш тидаме билгала доккхуш мадарра гойтуш йозашйоцу куьг де хьосташкахь.

Википеди:Тадар бух

Билгалло

ВикиТептаран юкътоха гуттар кIезиг белх меттигаш а тобанаш а ю. Дуьненчохь миллионаш белх тобанаш ю,амма 0,1 % царех тоьаш ю беза ВикТептаран.

ВикТептаран белхатоба хила йеза терра коьрта бозаллийн. Коьрта чулацамийн бозалла, хIора хIума чулацаме хуьлу нагахь иза йозуш йоцу хастанашкара карлайокхуш йалахь, лараме хасташ, газет, журнал, Iилман хасташ, жайнаш а кх. Тидамед хьажар. Википеди:Дозалла. Шай белх товба хьалхенан бакъонца догIуш хилар тидаме лацар дик хир ду йохк-эцар белхтобани йозалла, Хийцамаш хуьлчахь хIуман меIан ВикиТептарийн чулацамах ца дохийта а, суьранаш кху чуьра дIа йахийта а. Лааман къавсам а гайтар а

Ахь тидаме лецна йуьцаш йолу белхтобанна белхало валахь, лаамийн дойнаш, а хьуна цунах лаьцна дикнаг йаз йа атта дацахь, йукъарлийн а, энсихалпайде а. Гайтараллийца йаз йа хала хир ду — гайтаралла дукха хенахь дуьна магийна дац. Цундера, шун къахьегам гайтариллех тер долуш меIназ а долуш далахь, хуьттучу суьртаца сиха дIа йаккхар. Дика хьехар — хIумма цадар: нагахь шун кхоллам, йан мил валахь хIанца-тIкха цхьаъ йазйахь. Цу хенчохь аша кхин йолу суьра йазйа аьтто бу.Шун кхоллам декхарца йогIуш йуй?

ХIара говзанча йу йа кечамйахь.
Шайна хетарг йаздар доьху.
—Дела реза хуьлда.