Хир долу хьостам кеп-кепара деталаш вовшахтаса лелош механикин гIирс бу. Куцана хьокъехь: из-а къаьстан шин декъаха бу: тIоьхлара хир даьккхина чIу а, хир долу хьостаман (винтан) корта.

Хир долу хьостам 6-32