Декъашхочун бакъонаш

Декъашхо харжар  
Декъашхочун тобанаш хьажарДекъашхочун тобане хьажар Adam.Gro (дийцар | къинхьегам)

Декъашхо: Автоталлархой, Таллархой

Гуш йоцу тобанаш: Бакъонаш йолу декъашхой

Декъашхочун бакъона журнал