Долганийн моттдолганийн мотт, тюркийн меттанехь цхьа мотт.


БилгалдахаршНисъе