Кыпчагийн меттанаш

Кыпчагийн меттанаш — Кыпчагийн меттан бух болуш тюркийн меттанийн уггар йоккха меттанийн тоба цуна юкъахь бу 11 мотт.

Кыпчагийн меттанийн баржар:
*  Кыпчагийн -булгарийн тоба 
*  половецкийн тоба 
*  гӀиргӀизойн-кыпчагийн а, Кыпчагийн --ногӀийн тобанаш 
Тюркийн меттанаш баржар

БилгалдахаршНисйе