Kashtanovaya pahotnaya pochva.jpg

Латта — ахан латта хуьл, шахьар латта ду, чуьнан барам бустуш.