Чукчийн мотт, я луораветланийн мотт (ԓыгъоравэтԓьэн йиԓыйиԓ) — чукчий мотт, чукоткан-камчаткан меттанийн юкъара мотт.БилгалдахаршНисъе