Ака́ев — нохчийн фамили. И фамили йолу нах:

  • Акаев, Вахит Хумидович (1952) — нохчийн философ, философин Ӏилманийн доктор, Нохчийн Республикин Ӏилманийн академин декъшхо;
  • Акаев, Даша Ибрагимович (1910—1944) — хьалхара нохчийн лётчик, Сийлахь-Боккха Даймехкан тӀеман декъашхо, майор, Балтийски флотан 9 штурмовой дивизин 35 штурмовой авиаполкан командир;
  • Акаев, Лом-Али (1990) — нохчийн греко-риман латархо.