1. Лакхара балда (лат. Labium superius)
2. Лахара балда (лат. Labium inferius)
3. Балдаш вовшахлатар (лат. Commissura labiorum)
4. Балдийн чоргӀе (лат. Philtrum)