Дожараш
Нохчийн дожараш
ЦIерниг дожар
Доланиг дожар
Лург дожар
Дийриг дожар
Коьчалниг дожар
Хотталург дожар
Дустург дожар
Меттигниг дожар

Дожараш вуьш маттахь дерш

Абессив дожар
Аблатив дожар
Винительни дожар
Доланиг дожар
Дийриг дожар
Дустург дожар
Звательни дожар
Коьчалниг дожар
Лург дожар
Меттигниг дожар
Хотталург дожар
ЦIерниг дожар
Элатив дожар
Эссив дожар

Доланиг дожар (Кеп:Мотт-la casus genitivus) грамматикин дожар меттахь бу. XIара дожар дукха меттанехь у. Доланигчу дожаро долахь хилар предложенина дилла. Доланигчу дожаро гуттарлера хаттарна « стенан » йа « хьенан » жоп ло. ЦIерметдош нохчийн маттахь доланигчу дожарахь сан, хьан, цуьнан, тхан, вайн, шун, и церан ду.

Доланиг дожар нохчийн маттахь нисйе бӀаьра

  • « ХIара сан ваша ву »
сан хIара предложенина чохь долахь хилар диила
  • « Белхалочун мачаш кхузахь ю »
Белахо хIара предложенина чохь подлежащи доланигчу дожарахь ву, цундела мачаш цуьнан ю

Кхин хьажа нисйе бӀаьра

Линкаш нисйе бӀаьра