Со - russ - я мест. - noh - со, Со цхаьллин терахь, хьалхара юьхь, нохчийн шашех долу леррина цIерметдош цIернигчу дожарахь ду.

Персональнан цIерметдешнашНисйе

ЦIерниг дожар со хьо иза тхо вай шу уьш
Доланиг дожар сан хьан цуьнан тхан вайн шун церан
Лург дожар суна хьуна цунна тхуна вайна шуна царна
Дийриг дожар ас ахь цо оха вай аша цара
Коьчалниг дожар соьца хьоьца цуьнца тхоьца вайца шуьца цаьрца
Хотталург дожар сох хьох цунах тхох вайх шух царах
Дустург дожар сол хьол цул тхол вайл шул царел
Меттигниг дожар соьга хьоьга цуьнга тхоьга вайга шуьга цаьрга


ГочдарашНисйе


Нохчийн леррина цIерметдешнаш

со | сан | суна | ас | соьца | сох | сол | соьга
хьо | хьан | хьуна | ахь | хьоьца | хьох | хьол | хьоьга
иза | цуьнан | цунна | цо | цуьнца | цунах | цул | цуьнга
тхо | тхан | тхуна | оха | тхоьца | тхох | тхол | тхоьга
вай | вайн | вайна | вай | вайца | вайх | вайл | вайга
шу | шун | шуна | аша | шуьца | шух | шул | шуьга
уьш | церан | царна | цара | цаьрца | царах | царел | цаьрга